ADHD / ADD

Mensen met ADHD / ADD hebben een iets andere informatieverwerking in de hersenen.

Rijschool Geduld is er van overtuigd dat dit in veel gevallen geen probleem hoeft te zijn bij het behalen van een rijbewijs. Door de juiste begeleiding en het aanleren van handelingsvolgorde en bepaalde stappenplannen is het voor vrijwel iedereen haalbaar om een rijbewijs te halen.
Rijschool Geduld heeft hier een zeer ruime ervaring in en is een door Spectrum Nederland erkende rijschool voor, het geven van rijles aan mensen met ADHD / ADD.

Als een leerling niet verder komt in een rijopleiding dan kan dit een gebrek aan kennis van de rijinstructeur die aan hem les geeft zijn. Bij rijschool geduld dit nog nooit voorgekomen. Wel is er in sommige gevallen meer tijd nodig alle vaardigheden aan te leren.

Rijschool Geduld maakt gebruik van speciale programma’s op een Ipad waardoor het eenvoudig is om een tekening te maken van onduidelijke situaties of ter ondersteuning van de uitleg. Ook wordt er gebruik gemaakt van een camera in de auto waarmee terug gekeken kan worden naar gereden stukken. Hiermee kan de leerling zijn eigen rijgedrag terug zien en aan de hand van de beelden wordt feedback besproken. Deze beelden worden nooit met derden gedeeld!

banner erkenning Autisme & ADHD Spectrum Nederland groot